Gravyrverksta’n och GDPR

GDPR – General Data Protection , Regulation, har trätt i kraft den 25maj 2018.
Reglerna gäller alla företag, organisationer och offentliga institutioner i EU som styr hantering
av personuppgifter Vad är personuppgifter? Personuppgifter är information som kan kopplas
till dig som person. Exempel på personuppgifter som vi vanligtvis registrerar är ditt namn, din
adress, eller ditt företag, uppgifter som är nödvändiga för dina produkter och tjänster hos oss.
Det betyder att vi registrerar och använder personuppgifter om dig när det är vår rättsliga
skyldighet, exempelvis genom bokföringslagen. Eller att du har ingått eller överväger att ingå
ett avtal med oss för en tjänst eller produkt och du har gett oss samtycke att använda dina
personuppgifter för ett visst ändamål. Dina personuppgifter raderas när det inte är relevant
för vår verksamhet och relation eller att de inte behöver sparas för bokföringsmässiga skäl.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till 3e part.

Gravyrverksta’n