Prislista graverade plastskyltar för märkning

Priserna gäller 2-skiktplast, med två hål för skruvar och självhäftande baksida.

Andra kvalitéer kan variera i pris. Ej uppräknad storlek, se närmsta liknande för

uppskattning av pris. Minimidebitering 100:-.  Moms tillkommer på alla priser.

Prislistan gäller från och med 2020-01-01 tills vidare.

Rader Storlek mm Pris
1 rad 15 x 50 12,50 Kr
2 rader 20×50 16,90 Kr
2 rader 30 x 30 16,50 Kr
1 eller 2 15 x 60 16,00 Kr
1 eller 2 20 x 60 18,10 Kr
1 eller 2 25 x 60 20,50 Kr
1 eller 2 30 x 60 22,00 Kr
1 eller 2 15 x 80 18,50 Kr
1 eller 2 20 x 80 21,00 Kr
1 eller 2 22 x 80 23,50 Kr
1 eller 2 25 x 80 24,00 Kr
1 eller 2 30 x 80 32,00 Kr
1 eller 2 40 x 80 36,00 Kr
1 eller 2 60 x 120 62,00 Kr

 

Rader Storlek mm Pris
3 rader 20 x 60 21,00 Kr
3 rader 25 x 60 23,50 Kr
3 rader 30 x 60 26,00 Kr
3 rader 25 x 80 25,50 Kr
3 rader 32 x 70 29,00 Kr
3 rader 30 x 80 31,00 Kr
3 rader 40 x 80 35,50 Kr
3 rader 30 x 100 37,00 Kr
3 rader 40 x 100 43,50 Kr
3 rader 50 x 100 50,00 kr
3 rader 60 x 100 53,00 Kr

 

Rader Storlek mm Pris
4 rader 30 x 80 34,00 Kr
4 rader 40 x 80 37,50 Kr
4 rader 30 x 100 39,50 Kr
4 rader 40 x 100 46,00 Kr
4 rader 50 x 100 53,50 Kr
4 rader 60 x 100 61,00 Kr

 

Rader Storlek mm Pris
5 rader 50 x 100 57,00 Kr
5 rader 60 x 100 65,00 Kr
5 rader 60 x 120 70,00 Kr

 

Produkt Pris
Ventilbricka 40 mm 13,10 Kr
S-krok Vid köp av ventilbricka 5,00 Kr
S-krok Utan köp av ventilbricka 5,50 Kr
Nyckelringar 6,50 Kr

 

Rader Storlek mm Pris
1 15 x 50 12,50 Kr
2 20 x 50 16,90 Kr
2 30 x 30 16,50 Kr
1 el. 2 15 x 60 16,00 Kr
1 el. 2 20 x 60 18,10 Kr
1 el. 2 25 x 60 20,50 Kr
1 el. 2 30 x 60 22,00 Kr
1 el. 2 15 x 80 18,50 Kr
1 el. 2 20 x 80 21,00 Kr
1 el. 2 22 x 80 23,50 Kr
1 el. 2 25 x 80 24,00 Kr
1 el. 2 30 x 80 32,00 Kr
1 el. 2 40 x 80 36,00 Kr
1 el. 2 60 x 120 62,00 Kr

 

Rader Storlek mm Pris
3 20 x 60 21,00 Kr
3 25 x 60 23,50 Kr
3 30 x 60 26,00 Kr
3 25 x 80 25,50 Kr
3 32 x 70 29,00 Kr
3 30 x 80 31,00 Kr
3 40 x 80 35,50 Kr
3 30 x 100 37,00 Kr
3 40 x 100 43,50 Kr
3 50 x 100 50,00 Kr
3 60 x 100 53,00 Kr

 

Rader Storlek mm Pris
4 30 x 80 34,00 Kr
4 40 x 80 37,50 Kr
4 30 x 100 39,50 Kr
4 40 x 100 46,00 Kr
4 50 x 100 53,50 Kr
4 60 x 100 61,00 Kr

 

Rader Storlek mm Pris
5 50 x 100 57,00 Kr
5 60 x 100 65,00 Kr
5 60 x 120 70,00 Kr

 

Produkt Pris
Ventilbricka 40 mm 13,10 Kr
S-krok Vid köp av ventilbricka 5,00 Kr
S-krok Utan köp av ventilbricka 5,50 Kr
Nyckelringar 6,50 Kr