Prislista graverade plastskyltar för märkning

Priserna gäller 2-skiktplast, med två hål för skruvar och självhäftande baksida.
Andra kvalitéer kan variera i pris. Ej uppräknad storlek, se närmsta liknande för
uppskattning av pris. Minimidebitering 100:-.  Moms tillkommer på alla priser.
Prislistan gäller från och med 2018-01-01 och till vidare.

Rader Storlek mm Pris
1 rad 15 x 50 12:-
2 rader 20 x 50 16:-
2 rader 30 x 30 15:-
1 eller 2 15 x 60 15:-
1 eller 2 20 x 60 18:-
1 eller 2 25 x 60 20:-
1 eller 2 30 x 60 21:-
1 eller 2 15 x 80 17:-
1 eller 2 20 x 80 19:-
1 eller 2 22 x 80 20:-
1 eller 2 25 x 80 22:-
1 eller 2 30 x 80 29:-
1 eller 2 40 x 80 35:-
1 eller 2 60 x 120 59:-
Rader Storlek mm Pris
3 rader 20 x 60 21:-
3 rader 25 x 60 24:-
3 rader 30 x 60 26:-
3 rader 25 x 80 24:-
3 rader 32 x 70 29:-
3 rader 30 x 80 31:-
3 rader 40 x 80 36:-
3 rader 30 x 100 38:-
3 rader 40 x 100 41:-
3 rader 50 x 100 49:-
3 rader 60 x 100 53:-
Rader Storlek mm Pris
4 rader 30 x 80 33:-
4 rader 40 x 80 38:-
4 rader 30 x 100 39:-
4 rader 40 x 100 44:-
4 rader 50 x 100 51:-
4 rader 60 x 100 58:-
Rader Storlek mm Pris
5 rader 50 x 100 55:-
5 rader 60 x 100 59:-
5 rader 60 x 120 62:-
Produkt Pris
Ventilbricka 40 mm 11.90kr
S-krok Vid köp av ventilbricka 4:-
S-krok Utan köp av ventilbricka 4.50kr
Nyckelringar 5.50kr
Rader Storlek mm Pris
1 15 x 50 12:-
2 20 x 50 16:-
2 30 x 30 15:-
1 el. 2 15 x 60 15:-
1 el. 2 20 x 60 18:-
1 el. 2 25 x 60 20:-
1 el. 2 30 x 60 21:-
1 el. 2 15 x 80 17:-
1 el. 2 20 x 80 19:-
1 el. 2 22 x 80 20:-
1 el. 2 25 x 80 22:-
1 el. 2 30 x 80 29:-
1 el. 2 40 x 80 35:-
1 el. 2 60 x 120 59:-
Rader Storlek mm Pris
3 20 x 60 21:-
3 25 x 60 24:-
3 30 x 60 26:-
3 25 x 80 24:-
3 32 x 70 29:-
3 30 x 80 31:-
3 40 x 80 36:-
3 30 x 100 38:-
3 40 x 100 41:-
3 50 x 100 49:-
3 60 x 100 53:-
Rader Storlek mm Pris
4 30 x 80 33:-
4 40 x 80 38:-
4 30 x 100 39:-
4 40 x 100 44:-
4 50 x 100 51:-
4 60 x 100 58:-
Rader Storlek mm Pris
5 50 x 100 55:-
5 60 x 100 59:-
5 60 x 120 62:-
Produkt Pris
Ventilbricka 40 mm 12:-
S-krok Vid köp av ventilbricka 4:-
S-krok Utan köp av ventilbricka 4,50kr
Nyckelringar 5,50kr