Miljöpolicy

2012-03-01

Vi tillverkar, graverar skyltar, säljer idrottspriser och presentartiklar.
Gravyrverksta’n deltar i arbetet för en varaktig hållbar utveckling för framtiden,
vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga genom att:

  • Ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete.
  • Se lagar och föreskrifter som minimikrav.
  • Genom att huvudsakligen verka på en lokal marknad minimera utsläpp orsakade av våra leveranser.
  • Medvetet använda metoder för tillverkning som ger så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Dagligen pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
  • Vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit.
  • Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Vid inköp alltid välja det miljövänligaste alternativet.
  • Källsortera vårt avfall enligt ett kretsloppstänkande.
  • Återanvända kartonger och förpackningsmaterial.

Gravyrverksta’n